Contact Us

Shandong Jianfeng Bearing Manufacturing Co., Ltd. 


Tel :+86 13468395866


E-mail : jianfenzhoucheng@163.com 


Address:Liaocheng City, Shandong Province, the hometown of bearings in China.





Online Message